Posredovanje u prometu svih vrsti nekretnina

Agencija MT nekretnine nudi vam uskluge posredovanja u prometu nekretnina:
  • Posredovanje pri prodaji, kupnji, najmu i zakupu svih vrsta nekretnina
  • Oglašavanje u sredstvima javnog priopćavanja, te prezentiranje nekretnina potencijalnim kupcima
  • Posredovanje u pregovorima
  • Provjera vlasničke dokumentacije i legalnosti nekretnina po Ovlaštenom sudskom vještaku
  • Savjetovanje o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima
  • Izrada Punomoći, Izjava, Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nekretnina
  • Pomoć pri realizaciji kredita kod banaka
  • Prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama, brisanje i/ili upisivanje tereta (založnih prava, prava služnosti, ovrha itd.), prijenos režijskih i ostalih troškova.