Posredovanje u prometu svih vrsti nekretnina

Agencija MT nekretnine nudi vam uskluge posredovanja u prometu nekretnina:
 • Posredovanje pri prodaji, kupnji, najmu i zakupu svih vrsta nekretnina
 • Oglašavanje u sredstvima javnog priopćavanja, te prezentiranje nekretnina potencijalnim kupcima
 • Posredovanje u pregovorima
 • Provjera vlasničke dokumentacije i legalnosti nekretnina po Ovlaštenom sudskom vještaku
 • Savjetovanje o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima
 • Izrada Punomoći, Izjava, Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nekretnina
 • Pomoć pri realizaciji kredita kod banaka
 • Prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama, brisanje i/ili upisivanje tereta (založnih prava, prava služnosti, ovrha itd.), prijenos režijskih i ostalih troškova.

Posredovanje kod realizacije kredita


Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji s Zagrebačkom bankom d.d. i akcijom "UĐITE NA PRAVA VRATA" koja traje do 31.12.2017. možemo svojim kupcima ponuditi najpovoljniji kredit na tržištu po slijedećim uvjetima
 • stambeni krediti odobravaju se u kunama
 • kamatna stopa je fiksna prvih 5 godina i iznosi 4,00%, a nakon toga je promjenjiva (6M NRS1 za HRK (do 31.12.2017. te iznosi 0,90%),za klijente 4,00, bez statusa klijenta 4,25%, EKS za klijente 4,08%, bez statusa klijenta 4,21%
 • maksimalni iznos kredita je 2.000.000 HRK
 • maksimalni rok otplate kredita je 30 godina
 • ne naplaćuje se naknada za obradu kreditnog zahtjeva
 • instrument kreditne zaštite je zalog na nekretnini u omjeru 1:1, uz policu osiguranja nekretnine od požara i policu osiguranja korisnika kredita od posljedice nesretnog slučaja
 • procjena vrijednosti nekretnine je obavezna za sve nekretnine 
 • mogućnost otplate kredita u anuitetima ili ratama
 • kredit se može uvećati, korisniku kredita za potrebe npr. plaćanja poreza, opremanja stana i sl.
 • Za rođenje djeteta, kao poticaj mladim obiteljima, Zagrebačka banka daje mogućnost ugovaranja odgode otplate (moratorija) maksimalno do 18 mjeseci bez plaćanja kamate, jednom tijekom otplate kredita i dr.
 • Odobravanje kredita po uvjetima iz ove Ponude moguće je samo za stambene nekretnine iz NAŠEG portfelja, što klijent dokazuje Potvrdom o rezervaciji nekretnine. Potvrda mora imati potpis i pečat Agencije MT-NEKRETNINE d.o.o..